نیما فیلم

کارفرما : جناب آقای فرید نیکخواه

سمت شغلی : مدیر عامل موسسه نیما فیلم مریوان

مجری : شرکت توسعه پژمان وب سیستم

سال ساخت : ۱۴۰۰

مدت زمان اجرا پروژه : ۳ ماه

وضعیت : فعال