مشاوره پزشکی دوران کرونا

کارفرما : دکتر مهدی محمدی

مجری : شرکت توسعه پژمان وب سیستم

سال ساخت : ۱۳۹۸

مدت زمان اجرای پروژه : ۱ ماه

وضعیت : فعال