نوبت دکتر
صفحه اصلی سایت نوبت دکتر

کارفرما : جناب آقای حسام کریمی

سمت شغلی : مدیر عامل شرکت عمران و خانه گستر کردستان

مجری : شرکت توسعه پژمان وب سیستم

سال ساخت : ۱۴۰۲

مدت زمان اجرا پروژه : ۶ ماه

وضعیت : فعال