نظارت

کارفرما : جناب آقای مجید عزیززاده

سمت شغلی : مدیر عامل شرکت آسیا سرمایه هوشیار

مجری : شرکت توسعه پژمان وب سیستم

سال ساخت : ۱۴۰۱

مدت زمان اجرا پروژه : ۶ ماه

وضعیت : فعال