داهات

کارفرما : جناب آقای سامان سودبخش

سمت شغلی : مدیرعامل شرکت خانه داهات خلاق

مجری : شرکت توسعه پژمان وب سیستم

سال ساخت : ۱۴۰۰

مدت زمان اجرا پروژه : ۳ ماه

وضعیت : فعال