جی اس ام جانبی

کارفرما : جناب آقای صابر خانی

مجری : شرکت توسعه پژمان وب سیستم

سال ساخت : ۱۳۹۸

مدت زمان اجرا پروژه : ۵ ماه

وضعیت : فعال