استخدامی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

جهت همکاری با شرکت توسعه پژمان وب سیستم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل کنید.

تاریخ تولد:*
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۱۰ MB.
آدرس منزل:*
تسلط بر زبان:*
انواع فایل های مجاز : zip, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۳۰ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, png, zip, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۲۰ MB.
تعهد*